Welcome to our website!

Als maatschappelijk projectontwikkelaar werkt Saar aan innovatie. Zij stelt zich continu de vraag: ‘Hoe kunnen we maatschappelijke issues beter aanpakken?’ Ze richt zich vooral op de menselijke interacties die een rol spelen bij sociale initiatieven, participatie en actief burgerschap. Saar vult aan wat nodig is om een initiatief te laten slagen. Zelf werkt ze als projectleider, facilitator, communicatieadviseur en kritisch meedenker. Als ze het benodigde niet in eigen handen en hoofd heeft, betrekt ze haar sterke netwerk erbij. Vol energie, creatief en vooral sámen belangrijke zaken de goede kant op helpen voor bedrijven, corporaties, gemeentes en sociale initiatieven, daar is Saar handig in.