Rabobank in dialoog met jongeren

Rabobank in dialoog met jongeren
Rabobank in dialoog met jongeren

WORLD=U draait om dialoog en samenwerking met en tussen jongeren. Rabobank, Wereld Natuur Fonds en Stichting Nederland in Dialoog stimuleren zo bewustwording van wereldproblematiek rond voedsel, klimaat en welvaart & welzijn.

Saar is in dit initiatief adviseur en procesbegeleider namens Nederland in Dialoog, de stichting die via de Dag van de Dialoog mensen door heel Nederland met elkaar in een inspirerend en betekenisvol gesprek brengt. Door met jongeren in kleine groepen ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en persoonlijke acties.

Tijdens WORLD=U ontwikkelen jongeren door dialoog met elkaar en met deskundigen een lokale actie rond van een van de wereld-issues. De acties en inzichten die de jongeren in samenwerking met de experts, het WNF, de Rabobank en haar netwerk ontwikkelen, worden in het najaar van 2012 gepresenteerd aan de VN in New York.

www.worldisu.nl

Overzicht

Saar als adviseur en procesbegeleider

Client

Rabobank, Wereld Natuur Fonds, Nederland in Dialoog