Selecteer een pagina

Amsterdamse wijkaanpak

Bewoners gelijkwaardig positioneren in de wijkaanpak

Saar heeft, samen met Danielle Driessen en Ramon Schleijpen van Nieuwe Maan, Gemeente Amsterdam geholpen om bewonersparticipatie binnen de Amsterdamse wijkaanpak te stimuleren.

Mensen maken de buurt. Bewoners zijn daarom partner in de aanpak van hun wijk of buurt. Dat wil zeggen dat ze betrokken zijn bij hun buurt, een stem hebben, meedoen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. De ambitie in de Amsterdamse wijkaanpak was dat méér mensen meedoen, meer dan de vaste vertegenwoordigers en de initiatiefrijke enkeling. Die situatie ontstaat niet meteen, die moet worden opgebouwd. Door een structureel proces waarin partijen met elkaar praten, gezichtspunten delen en samenwerken.

Nieuwe Maan, adviseurs maatschappelijke vernieuwing, ontwikkelden daarvoor de participatiepiramide: een model met verschillende vormen van ‘meedoen’, met daarin wisselende rollen voor bewoners en de professionele partners.

Meer weten over open sociale innovatie?
Bel me gerust, leuk om je te spreken!

06 10 80 25 12