Selecteer een pagina

Voor sociale innovatie

Je wilt meerdere partijen betrekken bij het maatschappelijk vraagstuk waar je aan werkt, maar hoe doe je dat effectief?

Het zit in het DNA van jouw organisatie om te werken vanuit de behoeften van de mensen voor wie je het doet. Maar hoe blijf je in contact? En zorg je voor gesprekken die er toe doen?

Saar Francken

Ik stel mijn kennis en ervaring graag ten dienste van organisaties die voor ons collectieve goed zorgen. De afgelopen tien jaar heb ik overheden, woningcorporaties, verenigingen en burgerinitiatieven bijgestaan met strategisch advies en projectleiding op het gebied van sociale innovatie. Mijn specialiteit is open sociale innovatie: het betrekken van verschillende stakeholders rond een maatschappelijke vraagstuk om tot een nieuwe aanpak te komen.

Wat ik bied

Dialoog

Voor het onderzoeken vanuit meerdere perspectieven

Participatie

Voor het betrekken van bewoners bij plannen

Vergroenen

Voor meer mooi, fijn en lekker groen dichtbij

Ik heb Saar gevraagd dialoog binnen het nieuwe concept Het Kabinet voor Levend Onderzoek te coördineren. Op zeer professionele wijze heeft zij de juiste mensen bijeen gebracht en geadviseerd over de invulling van de negen dialogen tijdens het programma. Door haar strategische en resultaatgerichte aanpak in combinatie met haar lichtheid en humor is samenwerken met Saar een feest.

Suzanne Leclaire-Noteborn

Meer weten over open sociale innovatie?
Bel me gerust, leuk om je te spreken!

06 10 80 25 12