Selecteer een pagina

Voor sociale innovatie

Je wilt je klanten, leden of partners betrekken bij je ambitie om te innoveren, maar hoe doe je dat?

Het zit in het DNA van jouw organisatie om te werken vanuit de behoeften van de mensen voor wie je het doet. Maar het contact met je doelgroep is door de jaren heen minder vanzelfsprekend geworden, bijvoorbeeld door professionalisering, schaalvergroting of bezuinigingen, terwijl tegelijkertijd de behoeften van je doelgroep aan het veranderen zijn. Hoe blijf je effectief?

Saar Francken

Ik stel mijn kennis en ervaring graag ten dienste van organisaties die voor ons collectieve goed zorgen. De afgelopen zeven jaar heb ik overheden, woningcorporaties, verenigingen en burgerinitiatieven bijgestaan met strategisch advies en projectleiding op het gebied van sociale innovatie. Mijn specialiteit is open sociale innovatie: het betrekken van verschillende stakeholders rond een maatschappelijke vraagstuk om tot een nieuwe aanpak te komen.

Wat ik bied

Onderzoek

Voor het verbreden en verdiepen van inzichten

Advies

Voor een korte maar krachtige impuls

Actie

Voor experimenten uitvoeren en innovatie waarmaken

Ik heb Saar gevraagd dialoog binnen het nieuwe concept Het Kabinet voor Levend Onderzoek te coördineren. Op zeer professionele wijze heeft zij de juiste mensen bijeen gebracht en geadviseerd over de invulling van de negen dialogen tijdens het programma. Door haar strategische en resultaatgerichte aanpak in combinatie met haar lichtheid en humor is samenwerken met Saar een feest.

Suzanne Leclaire-Noteborn

Meer weten over open sociale innovatie?
Bel me gerust, leuk om je te spreken!

06 10 80 25 12

saar@saarfrancken.nl