Selecteer een pagina

Waarom

Ons collectieve goed is mijn drijfveer.

Hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we voor elkaar, wat delen we wel en wat niet, en wie bepaalt dat? Deze vragen motiveren me om te focussen op maatschappelijke thema’s.

Ervaring

Ik heb tien jaar ervaring met advies en projectleiding op het gebied van sociale innovatie voor overheid, woningcorporaties, verenigingen en burgerinitiatieven. Ik specialiseer me in open sociale innovatie: het vinden van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door het betrekken van meerdere partijen buiten jouw organisatie en netwerk.

Ik pas mijn inzet aan op het vraagstuk. Ik kan als zelfstandige voor jou aan de slag gaan, maar ook als werknemer als dat beter past. Kortom, ik ben flexibel.

Kennis

Onlangs heb ik de Master of Studies in Social Innovation aan de Universiteit van Cambridge cum laude afgerond. Tijdens deze studie heb ik mijn praktijkervaring kritisch onder de loep genomen en mijn theoretische kennis versterkt. De tijd in Cambridge heeft mijn analysevermogen verder aangescherpt en me een breed, internationaal perspectief gegeven. Sindsdien combineer ik advies en actie met onderzoek doen.

Ik werk met hoofd, hart en handen aan een opdracht. En als er extra hoofden, handen en harten nodig zijn, betrek ik graag mijn sterke netwerk erbij.

Doel

We hebben zo’n goed uitgangspunt in Nederland om voor gezamenlijke welvaart te zorgen. Laten we deze basis gebruiken om met ongelijkheid en spanningen, bijvoorbeeld rondom diversiteit en polarisatie, te dealen. De organisaties die zich inzetten voor de publieke zaak spelen hierin een bepalende rol. Daarom werk ik graag met deze organisaties aan een betere samenleving.

Meer weten over open sociale innovatie?
Bel me gerust, leuk om je te spreken!

06 10 80 25 12